Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik
ISBN: 9786058008939 2020 1. Baskı Okul Öncesi Eğitim Özlem Tagay, Selen Demirtaş Zorbaz, Dilek Avcı, Dilek Gençtanırım Kurt, Cem Gençoğlu, Yaprak Baydan, Özlem Ulaş Kılıç, Didem Kepir Savoly, Ali Çekiç, Şefika Erdem, Tansu Mutlu Çaykuş, Fatih Camadan, Özlem Haskan Avcı, Ahmet Erdem Editör : Haktan Demircioğlu, Cem Gençoğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Henüz okuldaki eğitim yolculuğuna adım atmamış çocukların dünyası birçok profesyonel, eğitimci ve ebeveyn için nispeten basit gibi görünse de aslında oldukça gizemlidir. Bu gizemi aralamak, çocukların dünyasını keşfedebilmek, anlayabilmek ve onların dünyasına dâhil olabilmekse bir o kadar zorlu bir süreç olarak karşımızda durmaktadır. Günümüzde, bu zorlu süreç için çocuk odaklı çalışan profesyonellere yönelik kılavuzlara ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Elinizdeki kitabın temel amacı, bu düşünceden hareketle ortaya çıkmıştır.Bu kitap, çocukların eğitim ortamlarından önemli düzeyde etkilenen sosyal ve duygusal gelişimlerinin rehberlik çalışmaları açısından değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bireysel, ailevi ve çevresel faktörler kapsamında, çocukların sağlıklı gelişimleri ile ilgili çağdaş rehberlik yaklaşımları üzerinden hangi aşamada, ne gibi çalışmaların gerçekleştirilebileceği ve ne tür tedbirler alınarak mevcut şartların ne kadar korunaklı hâle getirilebileceğine yönelik kuramsal ve uygulama bilgileri içeren bir eser özelliği taşımaktadır. Kitabın, sadece okul psikolojik danışmanlarına yönelik değil aynı zamanda okul yönetimleri ve okul öncesi öğretmenleri ile çocuk gelişimciler açısından da kullanılabilirliği güçlü bir doküman niteliğine sahip olduğu kanaatindeyiz.