Okul Öncesi Eğitimde Program: Temel Bileşenler Ve Uygulamalar
ISBN: 9786257228978 2020 1. Baskı Eğitim Erhan Alabay, İkbal Tuba Şahin Sak, Ramazan Sak, Veysel Aksoy, Mehmet Toran, Özlem Yurt Tarakçı, Hülya Bilgin, Özge Metin Aslan Editör : Mehmet Toran
Pegem Akademi Yayıncılık

Yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler okul öncesi eğitiminden yararlanan çocukların uzun vadede gerek akademik, gerek gelişimsel, gerekse de toplumsal olarak erken çocukluk eğitiminden yararlanamayan çocuklardan daha avantajlı duruma geldiklerini ortaya koymaktadır. Günümüzde de birçok ülkede okul öncesi eğitime yapılan yatırımın çocukların okul öncesi eğitime erişimlerini desteklemeye ve uygulanan okul öncesi eğitim programının niteliğinin artırılmasına yönelik olduğu görülmektedir. Özellikle uygulanan okul öncesi eğitim programlarının aynı zamanda öğretmen yetiştiren kurumların politikaları ilişkili olması uygulamaları etkili gerçekleştiren okul öncesi eğitimcilerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sağladığı söylenebilir. Bu katkılar hem uygulanan programı zenginleştirirken hem de çocuğun eğitim hakkından üst düzeyde yararlanmasını desteklemektedir. Bu kitabın ortaya çıkış serüveni Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programlarını anlamak ve nasıl uygulandığı açıklamaya çalışmakla birlikte programın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için programın temel bileşenlerine ve uygulamalarına vurgu yapmayı hedeflemektedir.