Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi
ISBN: 9786053182689 2015 1. Baskı Sosyal Bilgiler İsmail Hakkı Demircioğlu, Bahri Ata, Yücel Kabapınar, Hakan Akdağ, Ali Meydan, Halil Tokcan, Selahattin Kaymakcı, Yasin Doğan, Ebru Demircioğlu, Banu Çulha Özbaş, Cemil Cahit Yeşilbursa, Ahmet Şimşek, İbrahim Turan, Ufuk Şimşek, Bekir Taştan Editör : Ahmet Şimşek, Selahattin Kaymakçı  
Pegem Akademi Yayıncılık

Okul Dışı Sosyal Bilgiler öğretimi kitabıyla, Sosyal Bilgiler dersinin, dersi okulun dışına taşınması amaçlandı. Sosyal Bilgilerin yaşama ve topluma ilişkin öncelikli bakış açısından destek alan bu kitapla, öğrenmenin yararlı okul dışı etkinlikler yoluyla geliştirilmesi düşünüldü. Bu kitapta okul dışı öğrenme kavramını, okul ve sınıf dışında örgün eğitim programlarına katkı sağlayan her türlü planlama ve uygulama olarak ortaya çıktı. Bu çerçevede Sosyal Bilgiler gibi doğrudan toplumla ilgili bilgi, beceri, değer ve tutum kazandırmaya yönelik bir ders içeriğinin zenginleştirilebilmesi için nelerin yapılabileceği sorgulandı. Kitapta, önce okul dışı öğrenmenin felsefi ve psikolojik temelleri açıklandı, sosyal bilgiler öğretim programında ve ders kitaplarında nasıl yer bulduğu gösterildi, okul dışı etkinlikler için yasal süreçlerin neler olduğu işlendi. Birer okul dışı etkinlik olarak sözlü tarih, yerel tarih, müzeler, sanal müzeler, tarihi mekanlar, şehitlik, anıt, mezarlıklar, coğrafi gezi, doğa eğitimi, sosyal medya, sivil toplum kuruluşları, resmi kuruluşlar, fuar ve sergiler ve servis öğrenme etkinlikleri ayrıntılı olarak uygulamaya yönelik ele alındı. Bu etkinlikler yoluyla sosyal bilgiler derslerinin nasıl zenginleştirilebileceği hem teorik anlamda detaylı işlendi hem de gerçek uygulama tecrübeleri, gerekli doküman desteğiyle paylaşıldı.