Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
ISBN: 9786053640073 2014 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Nadir Çeliköz, Uğur Başboğaoğlu, Havva Taşlı, Levent Çelik, Behçet Oral, Erkan Tekinarslan, Esed Yağcı, Alev Ateş Çobanoğlu Editör : Editörler: Özcan Demirel,  Eralp Altun,  
Pegem Akademi Yayıncılık

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖT-MT) dersi, eğitim fakültelerinin ders programlarında yapılan son düzenlemelere göre, öğretmenlik sertifikası programında tüm bilim dalları için zorunlu ders olarak yerini almıştır. 21. yüzyılda bilim ve teknolojideki hızlı değişmeler eğitim alanını da etkilemiş ve yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmasına başlanmıştır. Bilgisayarın, özellikle de internetin devreye girmesiyle bilgiye ulaşım çok daha hızlı olmakta, öğrenme kaynakları zenginleşmektedir. Sınıf içi uygulamalarda geleneksel araç-gereç kullanımının yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı da giderek önem kazanmakta; öğretmenlerimiz bu teknolojileri tanıdıkça ve kullandıkça eğitim uygulamalarında bunlara daha çok önem vermektedir. öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, öğretim hizmetlerinin nitelikli hale getirilmesinde en belirleyici ögeler olarak görülmektedir. öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, hem nitelikli eğitim hizmeti sunmak hem de eğitimdeki teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve en son gelişmiş öğretim teknolojilerini sınıf ortamında kullanmak isteyen aday öğretmenlere bir el kitabı olarak hazırlanmıştır.