Öğretim İlke Ve Yöntemleri
ISBN: 9786053649854 2016 Eğitim Programları ve Öğretim Firdevs Güneş, Harun Er, Özge Gün, Ayşe Derya Işık, Sabri Sidekli, Yasemin Büyükşahin, sedat balyemez, Ömer Kemiksiz, Ayşe Eliüşük, Umut Saraç, Neslihan Usta, Arzu Çevik, Süleyman Erkam Sulak, Ayşegül Tural, Özkan Çelik, Süreyya Genç, Davut Gürel, Ramazan Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Hasan Basri Kansızoğlu, Tuğba Uygun, Bekir Güler, Mustafa Kocaarslan, Hüseyin Uysal, Fatih Taş Editör : Firdevs Güneş
Pegem Akademi Yayıncılık

Günümüzde öğrenen bireyler yetiştirmede eğitim biliminin yaklaşım, model ve teorileri büyük önem taşımaktadır. Bunların başında öğretim ilke ve yöntemleri gelmektedir. Bunlar eğitimin hedeflerine ulaşma, yöntemler ise öğrencilere çeşitli bilgileri açıklama, keşfetmelerini sağlama, becerilerini geliştirme ve değerlendirme süreçlerini iyi yönetme amacıyla kullanılmaktadır. öğretim ilke ve yöntemlerine dayanmayan eğitim çalışmaları karma karışık olmakta, öğrencilerin zihinsel yapısını ve öğrenme sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle öğretmenlerin öğretim ilke ve yöntemleri iyi bilmeleri, her birini etkili kullanmaları gerekmektedir. Eğitimin niteliğini artırmak amacıyla hazırlanan bu kitapta, öncelik öğretmenlerin öğretim ilke, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmiştir. Bu alanda araştırma yapan ve özellikle 'öğretim İlke ve Yöntemleri ' derslerini yürüten öğretim elemanlarına da faydalı olacağı düşünülen bu kitapta, her yöntem ve tekniğin dayandığı bilimsel temeller üzerinde durulmuş, uygulamaya yönelik öneri ve etkinlikler verilmiştir.