Öğretim İlke Ve Yöntemleri
ISBN: 9786053185598 2021 4. Baskı Eğitim Bilimleri Sevilay Yıldız, Güler Duman, Altay Eren, Süleyman Çelenk, Azize Ummanel, Aytaç Dilek, Tolga Erdoğan, Caner Özdemir, Seval Eminoğlu Küçüktepe, Gülsen Özcan, İlker Kösterelioğlu, Şener Şentürk, F. Sülen Şahin Kıralp, Özgür Batur, Seher Bayat, Kaya Yıldız, Zeynep Demirtaş, Duygu Gür Erdoğan, Olga Pilli Belgin Tanrıverdi, A. Dilşad Mirzaoğlu Editör : Süleyman Çelenk
Pegem Akademi Yayıncılık

Hiç unutulmaması gereken bir durum da, eğitimin bir bilim, öğretme eyleminin de bir sanat olduğu gerçeğidir. Bu düşünce bizi, öğretmenlik mesleğinin bir eğiticilik sanatı olduğu gerçeği ile yüzleştirir. İyi bir matematikçi olabilirsiniz, ama bu durum sizin iyi bir matematik öğretmeni olacağınız anlamına gelmez. Matematik öğretmeni olabilmeniz için, hiç şüphesiz güçlü bir matematik alan bilgisine sahip olmanız gereklidir. Ancak, matematik bilginizin yanında güçlü bir matematik öğretme sanatına da sahip olmanız gerekir. İşte bu noktadan hareket edildiğinde bu kitabın öğretme sanatı açısından önemi ortaya çıkmaktadır. Kitabın adı YÖK’ün kur tanımlamalarındaki temel noktadan hareketle; Öğretim İlke ve Yöntemleri olarak belirlendi. Ancak, kitabın içeriği dikkatle incelendiğinde, aynı adı taşıyan benzerlerinden önemli farklara sahip olduğu görülecektir. Eğitim; bir kasıtlı kültürleme aracı olarak programlı bir etkinliktir. O nedenle, benzerlerinden farklı olarak; eğitimde program tasarlama ve geliştirme sürecine bu kitapta özel bir yer verilmiştir. Öte yandan öğrenme-öğretme etkinliğinin öğrencinin gelişim düzeyiyle uyumu gözetilerek, çeşitli gelişim kuramları, çocuk gelişiminin temel ilkeleri, öğrenciyi öğrenme konularına istekli kılmak bakımından motivasyon konuları, öğrenme-öğretme etkinliğinin görsel ve işitsel gücünü artırmak bakımından eğitimin teknolojik boyutu ve yine öğrenme-öğretme sürecinde bir kontrol mekanizması ve öğrenciye geri bildirim sağlama süreci olarak ölçme değerlendirme etkinlikleri kitapta önem verilen bölüm başlıkları olarak yer almıştır.