Öğrenme Ve Öğretme Kuramlar-Yaklaşımlar-Modeller
ISBN: 9786053642770 2012 Eğitim Programları ve Öğretim Mehmet Şahin, Yavuz Erişen, Melek Çakmak, Hasan Bacanlı, Kerim Gündoğdu, Engin Baysen, Nadir Çeliköz, Ramadan Eyyam, Nazan Doğruer, İpek Meneviş, Mehmet Arif Özerbaş, Öykü Özü, Durmuş Kılıç, Yücel Kayabaşı, Fatoş Silman, Bahadır Erişti, Celal Akdeniz, Ahmet Kurnaz, Erinç Karataş, Halil İbrahim Yalın Editör : Editör: Zeki Kaya
Pegem Akademi Yayıncılık

öğrenme ve öğretme ile birçok; kuram yaklaşım, strateji ve model vardır. Bunlardan hareketle ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin de yaygınlaşmasıyla birçok yeni yöntem ve teknikler geliştirilmektedir. Hatta günümüzde öğrenme ve öğretme etkinlikleriyle ilgili yeni arayışlar ve yönelimler üzerine yoğunlaştırılmaktadır. Bu yapıtta temel öğrenme kuram ve yaklaşımlarının yanı sıra öğrenme ve öğretmede yeni yönelimlere kaynaklık edebilecek satırlara yer verilmektedir.