Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Karma Yazılar
ISBN: 9786257228480 2020 1. Baskı Eğitim İbrahim Gökdaş, Ömer Nayci, Hamza Polat, Esra Telli̇, Zafer Tanel, Erkan Çalışkan, Cemalettin Maden, Zeynep Cömert, Sultan Edip, Meltem Özmutlu, Betül Yılmaz, Suzan Kavanoz, Aslıhan İstanbullu, Mesut Ünlü Editör : Feza Orhan - Aşkım Kurt - Salih Bardakcı
Pegem Akademi Yayıncılık

Her ne kadar biz öğretim teknologları daha planlı, daha bilimsel temellere dayalı, daha izlenebilir ve iyileştirilebilir süreçler öneriyor olsak da yadsınamaz bir gerçek; bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ve getirdiği yeniliklerin öğrenme-öğretme süreçlerine hızla ve kontrol edilemez biçimde etki etmekte olduğudur. Bu durum uygulamada olduğu gibi bilimsel araştırmalarda da böyledir. Bilim yazına eğitim teknolojisi alanından öte, eğitimbilim yayınları kapsamında yaklaşıldığında; eğitim, özellikle de öğretim süreçlerinde yeni teknolojik araçların kullanımıyla ilgili çalışmaların çokluğu ve üretenlerin çeşitliliği dikkat çekicidir. Farklı entegrasyon uygulama/araştırmaları eğitim sistemine dahil edilen teknoloji kaynakları açısından benzeşse de nedenleri, amaçları, yöntemleri, odakları, etkileri ve etkenleri açısından kültürden kültüre, alandan alana, hatta yaklaşımdan yaklaşıma önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Esasen ortak nokta bu maliyetli ve geniş kapsamlı sürecin belirsiz, çok katmanlı ve karmaşık bir doğada seyrediyor olmasıdır. Tüm bu karmaşa, sağlıklı bilimsel gerekçeler ya da varsayımlar üretmenin ötesinde zaman zaman da farklı bakışlara, deneyimlere ve çıkarımlara kulak vermeyi gerekli kılmaktadır… Elinizdeki kitap bu düşüncelerle ve elbette küçük bir ölçekte, eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu süreçlerini farklı açılardan ve çok disiplinli bir bakışla ele almayı amaçlamaktadır.