Öğrenme Öğretme Kuram Ve Yaklaşımları
ISBN: 9786053641827 2020 6. Baskı Eğitim Mehmet Gültekin, Kerim Gündoğdu, Adnan Küçükoğlu, Yaşar Barut, Erdoğan Köse, Hasan Hüseyin Şahan, Ahmet Çoban, İsa Korkmaz, Behçet Oral, Orhan Akınoğlu, Taha Yazar, Nihat Uyangör, Kasım Karataş, Arzu Taşdelen Karçkay, murat gökalp, Tahsin İlhan, Sonnur Işıtan, Yunus Avanoğlu, Ceyhun Ozan, Seydi Aktuğ, Yıldız Öztan Ulusoy, Mehmet Murat, Ramazan Demir, Zühal Çubukçu, Tuncay Ardıç, Bayram Aşılıoğlu Editör : Behçet Oral
Pegem Akademi Yayıncılık

Çok sayıda akademisyenin katkısıyla hazırlanan öğrenme ve öğretme Kuram ve Yaklaşımları kitabı, öğrenme ve öğretme konusunda geniş bir kuram bilgisi sunmaktadır. Bu nedenle, öğretmen yetiştiren programlar için bir kaynak görevi görebilir. Kitabın kapsadığı konular dikkate alındığında, öğretmenler için de bir başvuru kaynağı olabilecek niteliktedir. Eğitim fakültelerinin programları, çağın ihtiyacına cevap vermek için sürekli yenilenmektedir. Bu çerçevede yapılan bir değişiklik de öğrenme ve öğretme kuram ve yaklaşımlarının bir ders çatısı altında birleştirilmesidir. Bu açıdan bakıldığında kitap bir yeniliği de içermektedir. YöKün öğretmen yetiştiren programları için önerdiği formata uygun olarak hazırlanan bu kitap, sadece öğretmen ve öğretmen adayları için değil; öğrenme ve öğretme işi ile ilgilenen herkes için yararlı bir kaynaktır.