Öğrenme Öğretim Ve Değerlendirme İle İlgili Bir Sınıflama
ISBN: 9786053640844 2018 3. Baskı Eğitim Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathleen A Cruikshank, Richard E. Mayer, Paul R. Pintrich, James Raths, Merlin C. Wittrock Çevirmen : Durmuş Ali Özçelik Pegem Akademi Yayıncılık

Bloom taksonomisi (aşamalı sınıflama) üzerindeki bu çalışma, standartlara dayalı bir öğretim programını anlama ve uygulamada öğretmenlere yardımcı olmaktadır. Bilişsel psikoloji, eğitimde program geliştirme, öğretmen yetiştirme ve araştırma uzmanlardan oluşan olağanüstü nitelikteki bir ekip, öğrencilerin okulda öğrenmeleri beklenen bilgiler, gerçekleştirmiş olmaları beklenen aşamalar ve geliştirmeleri beklenen bilişsel süreçler üzerinde odaklanan iki boyutlu bir yaklaşım geliştirmişlerdir. öğretmenlerin bu yaklaşımdan nasıl yararlanabilecekleri, öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ünite tasarımlarıyla örneklendirilmiştir.