Nyhus ve Condon: Fıtık
ISBN: 9786053551454 2013 Tıp Robert J. Fitzgibbons, A. Gerson Greenburg Çevirmen : Çeviri editörü: Öner Menteş, Ali Harlak Palme Yayınevi

Bu baskıda yeni paradigmalarla fıtık cerrahisi yeniden değerlendirilmiştir. Farklı görüşlerin rehberliğinde doğmuş olan önemli sorulara açıklama getirilmeye çalışılmıştır. Bu gelişimde hasta bakımında direkt uygulanabilecek olan yeni bilgileri oluşturmasıdır. Tüm bölümler gözden geçirilmiş ve yeni bir bölüm eklenmiştir. Çünkü bilgileri literatür eşliğinde yeniden derlemek gerekmiştir. Bu kapsamlı baskıda çok hızlı bilgilerde eklenilmeye çalışılmıştır. Özel konuların aktarımında tatminkar olması amacıyla prospektif rondomize çalışmalarada yer verilmiştir. Literatürde çok az olarak yer alan, eğer bu konuda temel olan bilgileri içeriyorsa esas alınarak yer verilmiştir. Bu amaçla okuyucularımızın bu bilgiye daha kolay ulaşmaları için yeni bir yaklaşım modeli gerçekleştirilmiştir. Daha önceki baskılarda olduğu gibi tüm çabamız doğru ve yerinde bilgiyi içeren cerrahların hastalarının tedavisinde doğru ve etkin tedavi bilgilerinin yer almasını sağlamak olmuştur