Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri
ISBN: 9786053649335 2018 2. Baskı Sosyal Bilimler Michael Quinn Patton Editör : Mesut Bütün - Selçuk Beşir Demir
Çevirmen : Mesut Bütün - Selçuk Beşir Demir - Yüksel Dede - Işıl Bilican - Esra Bukova Güzel - Handan Demircioğlu - Talip Öztürk - Mustafa Çakır - Serhat İrez - Faik Özgür Karataş - Suat Çelik - Arif Bakla - Ahmet Çekiç
Pegem Akademi Yayıncılık

Nitel araştırmanın doğasını, felsefi temellerini, yöntem, teknik ve desenlerini zengin örneklerle destekleyerek ayrıntılı bir şekilde ele alan bu eser, bir başyapıt olarak kabul edilmektedir. Bu kitapta Nitel Araştırma ve Değerlendirme ile ilgili çeşitli konular, zengin örneklerle en ince ayrıntısına kadar özgün ve samimi bir dille anlatılmaktadır. Bu eser genel olarak dokuz ana bölümden oluşmaktadır: BİRİNCİ KISIM: Nitel Araştırmada Kavramsal Konular 1. Bölüm: Nitel Araştırmanın Doğası 2. Bölüm: Nitel Araştırmada Stratejik Temalar 3. Bölüm: Nitel Araştırmada çeşitlilik, Kuramsal Yönelimler 4. Bölüm: Nitel Yöntemlerin özellikle Uygun Olduğu Durumlar İKİNCİ KISIM: Nitel Desenler ve Veri Toplama 5. Bölüm: Nitel çalışma Tasarımı 6. Bölüm: Alan çalışması Stratejileri ve Gözlem Yöntemi 7. Bölüm: Nitel Mülakat Yapma üçüNCü KISIM: Analiz, Yorum ve Raporlaştırma 8. Bölüm: Nitel Analiz ve Yorumlama 9. Bölüm: Nitel Analizin Kalitesinin ve İnanılırlığının Arttırılması