Müşteri Şikayet Yönetimi
ISBN: 9789750268601 2021 1. Baskı Müşteri İlişkileri Yönetimi Ayşe Şahin, Cansu Tor Kadıoğlu Seçkin Yayıncılık

Her biri alanında uzman akademisyenler tarafından yazılan bu kitap, hem akademik hem de uygulama odaklı olarak kaleme alındığından; sadece akademik camianın değil uygulamacıların da kullanacağı güncel bilgileri ve örnek olayları içermektedir. Kitaptaki her bölümde kavramsal çerçeve çizilmiş, alan yazındaki modeller anlatılmış, temel teorik bilgiler sunulduktan sonra, konular örnek olay üzerinden somutlaştırılmıştır. Her daim memnun kalan müşterilerle iletişim kurmayı herkes hayal eder, ancak gerçek hayat böyle değildir. Müşteriler, şikayet edebilirler. Bu şikayetleri karşılarken akıllarda pek çok soru belirmektedir. Müşteri ne bekler, ne zaman memnun ve sadık davranır? Müşteri nelerden şikayet eder, bu şikayetler nasıl yönetilmelidir? Sosyal medyada şikayetlerin yönetimi neden önemlidir? Şikayeti karşılayacak personel nasıl davranmalıdır? Şikayet yönetiminde örgütsel, teknolojik, insan kaynakları ve etik yönden nelere dikkat edilmelidir? Akıllardaki tüm bu soruların cevabına bu kitapta yer verilmiştir. Kitap, akademik değerinin yanı sıra müşteri odaklı olan/olma yolunda çaba gösteren farklı sektör ve ölçeklerdeki tüm firmalara yol gösterici niteliktedir.