Multinominal Logit Model Analiziyle Konutlarda Isınma Sistemi Seçimi Osmaniye İli Hanehalkı Uygulaması
ISBN: 9786257588720 2021 Ekonomi - İşletme Dr. Öğr. Üyesi Emre Yakut, Dr. Öğr. Üyesi Seval Süzülmüş Gazi Kitabevi

Bu çalışmanın amacı; Osmaniye İli'nde hanehalkının konuttaki ısınma sistemi seçimi üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve etki büyüklüklerinin hesaplanmasıdır. Hanehalkının ısınma sistemi türlerine bakış açıları ve yaşadıkları konutlarda bu seçime ilişkin faktörlerin belirlenmesi kolayda örnekleme yöntemiyle anket verilerinden elde edilmiştir.