Mühendislikte İntegraller
ISBN: 9789750245947 2018 2. Baskı Matematik Ziyaddin Recebli Seçkin Yayıncılık

Kitabın 1. baskısından sonra gerek akademisyenlerden gelen gerekse öğrencilerden gelen öneri ve istekler dikkate alınmış, yeni bölümlerin de eklenmesi ile eser genişletilmiş 2. baskısını yapmıştır. Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin lisans ve yüksek lisans öğrencileri için hazırlanan MÜHENDİSLİKTE İNTEGRALLER adlı bu kitapta tek değişkenli fonksiyonların Belirsiz İntegrali, Belirli İntegrali, çök değişkenli fonksiyonların İki Katlı İntegrali, Üç Katlı İntegrali, tek değişkenli vektör fonksiyonların türevi, Skaler ve Vektör Alanların Eğrisel İntegralleri konuları ele alınmıştır. Konular öğrencilerin kolayca anlayabileceği açık bir dille teorik bilgiler ve çözümlü örnekler eşliğinde kapsamlı olarak anlatılmıştır. Her bölümün başında ve ihtiyaç duyulan yerlerde o bölümdeki problemlerin çözümünde gerekli olan tanım ve formüller verilmiş, böylece çözümlerin daha kolay anlaşılması sağlanmıştır. Öğrencilerin konuları daha iyi kavraya bilmeleri için konular 270 çözümlü olmakla toplam 1170 örnek ve alıştırmalar ile desteklenmiştir. Kitabın öğrencilere faydalı olacağı ve Matematik dersini onlara sevdireceği düşüncesindeyim.