Mühendislik Etiği
ISBN: 9786257315630 2021 Genel Mühendislik Prof. Dr. R. Tuğrul Oğulata Gazi Kitabevi

Kitapta etik hakkında genel bilgiler verildikten sonra, iş hayatında görülen etik ve etik dışı davranışlar üzerinde durulmuş, daha sonra mühendislik etiği üzerinde gerçek ve örnek vakalarla değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca etik sorunlarla karşılaşılma halinde nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği yönünde de açıklamalar yapılmıştır.