Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri
ISBN: 9786054118434 2009 Muhasebe A. Çabuk Dora Yayınevi

• Envanter ve Değerleme • Bilanço Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi • Sonuç Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi • Muhasebe Kayıt Hataları ve Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi • Dönem Sonu Finansal Tabloların Düzenlenmesi