Muhasebe Ve Deneti̇mde Güncel Konular
ISBN: 9786057877277 2019 Ekonomi Mehmet Emi̇n Karabayır Editör : Mehmet Emi̇n Karabayır
Siyasal Kitabevi

Muhasebe bilgi sistemi işletmelerin kuruluşundan yok olmasına kadar bütün yaşam döngüsü boyunca finansal bilgilerini - son yıllarda finansal olmayanları da- kayıt altında tutan yegâne sistemdir. Ham bilgiler işletmenin ilgili paydaşlarından muhasebe sistemlerine giriş yapar ve muhasebe bilgi sistemi aracılığıyla süzülerek finansal raporlara dönüştürülür. Muhasebe sistemleri bu vesile ile bütün işletme fonksiyonları ve iç ve dış paydaşlarla sürekli iletişim halindedir. Muhasebe denetimi ise üretilen bu bilgilerin gerçepe uygunluğunu denetleyerek finansal bilgi kullanıcılarına hatalı veya hileli bilgi verilmesinin önüne geçme amacı taşır. Bu kitap muhasebe ve denetim alanlarında son yıllarda çokça tartışılıp çalışılan ve şüphesiz önümüzdeki yıllarda da üzerinde konuşulacak ve araştırmalar yapılacak çağdaş konularla (Endüstri 4.0 ve muhasebe ilişkisi, sürekli denetim, lojistik maliyetler, yaratıcı muhasebe vb.) ilgili çalışmaları içermektedir. Burada amaç, muhasebe ve denetim alanlarına ilgil duyan ve güncel gelişmeleri takip eden teorisyen ve pratisyenlere bu alanlarla ilgili güncel bilgileri iletmek ve muhasebe ve denetimin diğer alanlarıdaki gelişmelerle ne denli etkileşim halinde olduğunu okuyuculara sunmaktadır. Bu kapsamda, birinci ve ikinci bölümlerde Endüstri 4.0 ile muhasebe ve denetim ilişkisi incelenmiş; üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerde maliyet ve yönetim muhasebesinde güncel konular işlenmiş;altıncı ve yedinci bölümlerde finansal raporlama ile ilgili güncel çalışmalara yer verilmiştir. Son olarak; dokuz, on, onbir ve onikinci bölümlerde muhasebe hileleri ve bağımsız denedtimle ilgili çalışmalar yer almıştır. Kullanıcılara faydası olması dileklerimizle...