Muhasebe Deneti̇mi̇nde Örnek Olaylar
ISBN: 9786059221399 2016 Ekonomi Eymen Gürel Siyasal Kitabevi

Denetim muhasebe bilgilerinden yararlanacak olan karar alıcılar için hayati öneme sahip olan bir süreçtir. Bu süreç müşterinin seçilmesi ve işin kabulü ile başlar, raporun tamamlanması ile son bulur. Elinizdeki kitap, denetim mesleğine ve bu sürece ilgi duyanlar için hazırlanmıştır. Hazırlık süreci 2011 yılı içerisinde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından yürütülen denetçi eğitimleri ile başladı. Bunu, 2013-2015 yılları arasında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurulu (KGK)'nun çıkardığı bağımsız denetim yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi çerçevesinde yapılan geçiş dönemi eğitimleri takip etti. Verilen tüm eğitimlerde serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile örnek olay çalışması yapma fırsatı elde edildi. Ayrıca TÜRMOB tarafından düzenlenen 2. Muhasebe Etiği Kongresi'nde 30 kişilik dört ayrı salon içerisinde oluşturulan altı kişilik gruplar ve belirlenen sözcülerle, 4. Etik Kongresinde ise, 300 kişilik büyük bir salonda grup halinde örnek olay çözümleme şansı bulundu. Tüm bu eğitimler sırasında elde edilen tecrübeler, örnek olayın doğası ile ilgili geri dönüşler ve katılımcıların kendi başlarından geçen olaylar elinizdeki kitabın omurgasını oluşturmaktadır. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bağımsız denetim raporlarından da şirket isimleri değiştirilerek yararlanılmıştır.