Modern Türki̇ye Tari̇hi̇
ISBN: 9786052418208 2019 1. Baskı Tari̇h Eği̇ti̇mi̇ Mustafa Gündüz, Namık Çencen, Vahdettin Engin, Zafer Toprak, Ahmet Özcan, Fatma Acun, Cenk Reyhan, İbrahim Şirin, Serkan Yazıcı, Funda Selçuk Şirin, Aslı Arslan, Ahmet Yüksel, Fahri̇ Sakal, Şeri̇f Demi̇r, İlhan Tekeli̇, Yalın Alpay, Yasemi̇n Doğaner, Mehmet Saffet Sarıkaya, Canan Emek İnan, Ahmet Tali̇mci̇ler, Cem Doğan, Çağatay Benhür Editör : Ahmet Şi̇mşek
Pegem Akademi Yayıncılık

Türkiye’nin modern tarihini konu alan bu kitapta, Osmanlı modernleşmesinden Atatürk’ün ölümüne kadarki süreç, kronolojik olarak işlendi. Cumhuriyet döneminin modernleşme süreci ise farklı alanlara ilişkin bir düşünüşle tematik biçimde ele alındı. Alanında uzman tarihçilerle birlikte, Türkiye’nin modernleşme sürecindeki değişim-dönüşüm ve kırılmalar, okuyucuya genel bir fotoğraf sunması için günümüze kadar getirildi. Kitabın, lisans programında yer alan İnkılap Tarihi derslerinde kaynak olarak yararlanılması yanında, konuyu merak eden geniş kitlelere de bir başlangıç okuması imkânı sunmasını önemsedik. Bu bağlamda kitabımız, YÖK’ün İnkılap Tarihi dersleri için öngördüğü “kur tanımını” büyük ölçüde kapsadı. Diğer yandan, modernleşme sürecine ilişkin bu seçme içerik, endoktrine edilmeden, tarihin doğasına uygun, olabildiğince hakkaniyetli biçimde kaleme alındı. Böylelikle, farklı kültür çevrelerinden gelen tarihçilerle, çok sesli/perspektifli bir çalışma sunmak amaçlandı.