Mısır'daki İslam Devletleri Ve Türk Memlüklerin Faziletleri
ISBN: 9786052070871 2019 Tarih Muhibbeddin Ebu Hamid Makdisi Editör : Sahure Ergüzel
Çevirmen : Ramazan Şeşen
Yeditepe Yayınevi

Türklerin meziyetleri hakkındaki eserlerden biri olan bu kitap Mısır memlükleri zamanında, Fatih devrinde yaşayan Muhibbeddin Ebu Hamid el- Makdisî (el-Kudsî) tarafından Hicri 881/ Miladi 1476 yılında yazılmıştır. Yazar bu kitabında Mısır'da kurulan İslam devleti tarihinden kısaca bahsettikten sonra, ikinci kısmında Mısır'a getirilip memlük askeri yetiştirilen Türklerin meziyetlerinden bahseder. Onların kahramanlıklarını, Mısır toplumu içindeki ülke müdafaasındaki yerlerinden bahseder.