Milli Mücadele Döneminde Güneydoğu Anadolu
ISBN: 9786055335595 2012 1. Baskı Tarih Yaşar Büyükoğlu Ekin Yayınevi

Bu çalışmanın amacı; Mondros Mütarakesenin imzasını takiben bölgede meydana gelen haksız işgallere, Fransız–İngiliz ittifakını daha sonra bu ittifakın ayrılmasını işgal kuvvetlerinden güç ve destek alan yerli ve diğer bölgelerden gelen Ermenilerin faaliyetlerini, yine (özellikle Antep, Urfa ve Maraş çevresinde) bir Türk Kürt ayrımı içerisinde kalmadan işgale uğrayan Türk vatanını düşmanlardan ve onlarla birlikte hareket eden Ermenilerden kurtarmak için mücadele etkilerini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca bu bölgedeki başarılı sonuçların Milli Mücadele tarihimizde önemli rolü olup bu bölgede kendiliğinden gelişen “Kuvay–ı Milliye Ruhu”nun batı cephesine olumlu katkılarını belirtmeye çalışmaktır.