Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
ISBN: 9786053005155 2018 Uluslararası Hukuk Hacı Can, Ali Gümrah Toker Adalet Yayınevi

Kanunlar İhtilafı Hukuku - Milletlerarası Usul Hukuku - Vatandaşlık Hukuku - Yabancılar Hukuku Milletlerarası özel hukuk dersi kapsamında kullanılmak üzere hazırlanan bu mevzuat kitabı, milletlerarası özel hukuk, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku alanlarında kullanılan ulusal mevzuatı içermektedir. Yeni baskıda mevzuat derlemesi genişletilmiş ve güncellenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelere ilişkin bir listeye de ekte yer verilmiştir.