Mikro Krediler Makro Etkiler Teori Ve Uygulama
ISBN: 9789752447035 2017 Ekonomi, İşletme Çağatay Edgücan Şahin Dora Yayınevi

‘.Yoksulluk Ve Yoksullukla Savaşta Bir Strateji Olarak Mikro Krediler .Mikro Kredi Uygulamalarının Finansal Altyapısı .İşgücü Piyasaları Açısından Mikro Krediler .Teoriden Pratiğe Geçiş Süreci Türkiye Ekonomisinde Mikro Kredi Uygulamalarının Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri Ve Etkilerine Yönelik Metodolojik Altyapı Ve Ekonometrik Bir Uygulama