Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Mikro İktisat (Krugman)
ISBN: 9786055829698 2012 İktisat S.ışık, M.aslan, C.dişbudak, A.ateş, K.türkcan Palme Yayınevi

Kitabın bu revizyonunda, bize rehberlik edecek fedakâr bir ilk okuyucu ve eleştirmen grubuna sahip olacak kadar şanlıydık. Onların düşünceleri mikro ekonomi konularının daha geleneksel bir dizilişe göre önemli ölçüde yeniden organize edilmesini üstlenmemizde bizi yönlendirdi. Üretici teorisi konularının tüketici teorisi konularından önce geldiği ilk baskıdaki bölümlerin dizilişinin arkasında sağlam teorik sebepler olsa da, eleştirmenlerimizden konuların daha geleneksel bir tarzda dizilmesinin okuyucunun pedagojik amaçları açısından daha yararlı olacağını öğrendik. Bu baskıda Paul’un kendine has görüşlerinin daha fazla yer alması yönündeki isteğe de cevap verdik. Ayrıca bazı bölümleri kitaptan çıkardık, iki yeni bölüm yazdık, yeni bir özellik düzenledik, pek çok yeni uygulama ve örneği ilave ederek kitabı büyük ölçüde güncelledik ve gerekli olan yerleri basitleştirdik. İkinci baskıyı inceledikçe bu değişikliklerin boyutunu göreceksiniz. Elinizde tuttuğunuz ikinci baskının kitabın kayda değer bir revizyonu olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır.