Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun
ISBN: 9789750219177 2012 1. Baskı Medeni Usul Hukuku İbrahim Aşık Seçkin Yayıncılık

Bu çalışmada 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilk defa düzenlenen bekletici sorun konusu ele alınmıştır. Sosyal ve ekonomik yaşamdaki gelişmeler ve teknolojideki hızlı değişim daha karmaşık hukuki sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum ise farklı uyuşmazlıkları çözmek için uzman mahkemeye olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır, işte uzmanlık alanları ortaya çıktıkça ve çeşitlendikçe bu uzmanlık alanlarının birbirine olan ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Çünkü görülmekte olan bir davada mahkemenin önüne, salt kendi görev alanına giren sorunlar gelmemekte aynı zamanda mahkemenin çözmesi gereken asıl sorunun çözülebilmesi için öncelikle çözümlenmesi gereken ön sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. İşte bu ön sorunların bir kısmı mahkemenin görev alanına girmeyen sorunlar olabilecektir. Böyle bir durumda da mahkemenin sorunu bizzat kendisinin çözmesi veya bu konuda bekletici sorun kararı vererek sorunun çözümünde görevli olan merciin kararının beklenilmesi söz konusu olacaktır. İşte bu çalışmada bekletici sorun kavramı, benzer kavramlardan farkı incelenmiş, bunun yanında ihtiyari ve zorunlu bekletici sorun, bekletici sorun kararı vermenin şartları ve bekletici sorun kararı vermenin sonuçları üzerinde durulmuştur.