Matematiksel İstatistik Problemler ve Çözümleri: Olasılık - Dağılımlar - Analiz
ISBN: 9789750242458 2017 3. Baskı İstatistik İsmail Erdem Seçkin Yayıncılık

Gördüğü ilgi sonucunda, güncellenmiş 3. baskısını yapan kitap; Prof. Dr. İsmail ERDEM'in uzun meslek yaşamı içinde North Carolina Sate University, North Carolina Central University, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Başkent Üniversitesinde "Matematiksel İstatistik" konusunda okuttuğu derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinin sağladığı birikimlerle yazılmıştır.