Matematiksel Akıl Yürütme
ISBN: 9786051707396 2022 Eğitim Arzu Aydoğan Yenmez, Ayhan Kürşat Erbaş, Bülent Çetinkaya, Çiğdem İş Güzel, Duygu Özdemir, Fadime Ulusoy, Firdevs İclal, Karataş Aydın, Mahmut Kertil, Mine Işıksal Bostan, Pınar Güner, Semirhan Gökçe, Sercan Demirgüneş, Sevim Sevgi Editör : Arzu Aydoğan Yenmez-Semirhan Gökçe
Anı Yayıncılık

Matematiğin neden öğretim programlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu hiç düşündünüz mü? Matematik dersinde öğrencilere günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri temel becerilerin kazandırılması ve öğrencilerin kendi yaptıkları matematiği anlamaları hedeflenmektedir. Peki, matematiksel akıl yürütmenin bu hedeflere ulaşmadaki rolü nedir? Elbette ki bu sorunun yanıtı matematiksel akıl yürütmenin nasıl tanımlandığıyla ilişkilidir. Matematiksel akıl yürütme, bir durum ile ilgili elde edilen tüm verileri dikkate alarak farklı çözüm yaklaşımları üretme ve bu yaklaşımları değerlendirerek anlamlı bir sonuca ulaşma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada öğretim programlarında hedeflenen becerilerin gelişimini destekleyen matematiksel akıl yürütme, kimi zaman aksiyomatik bir yapıyı, kimi zaman mantıksal tümdengelimi ve kimi zaman da biçimsel çıkarımı ifade etmektedir. Matematiksel akıl yürütme becerisine sahip olan öğrenciler, günlük hayat durumlarını, soyut nesnelerdeki örüntüleri, matematiksel yapıları ve düzeni önemseme eğilimindedirler. Aynı zamanda bu örüntülerin rastgele mi yoksa bir nedene bağlı mı olduğunu sorgulayarak varsayımlarda bulunurlar ve ispat ederler. Bu bağlamda, matematik eğitiminin ve matematik öğretim programlarının temel amacı öğrencilerin matematiksel akıl yürütmelerini desteklemek ve geliştirmektir. Akıl yürütme süreçlerinin gelişimi uygun öğrenme ortamları sağlanarak ve zengin stratejiler sunularak desteklenmelidir. Eğer siz de çevrenizdeki öğrenenlerin akıl yürütmelerini desteklemek istiyorsanız bu hareketinizi başlatmak için Okul Öncesinden Liseye Matematiksel Akıl Yürütme kitabı tam da ihtiyacınızı karşılayabilecek niteliktedir. Bu kitap, bir yandan akıl yürütmenin teorik çerçevesini ele alırken, diğer yandan sunduğu okul öncesinden liseye uygulama örnekleri ile matematik eğitimi için pratik bir kaynak niteliğindedir. Kitap, akıl yürütme sürecinin işletilmesinde önemli rol oynayan matematiksel modelleme, tahmin, ispat, dil ve değerlendirme gibi kavramların yanı sıra farklı öğrenme ihtiyaçları olan öğrenci özellikleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kaynak, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde çalışmalarını sürdüren ve alanında uzman akademisyenlerin iş birliği sonucunda ortaya çıkmıştır. Güçlü akıl yürütmelere değer verenlere faydalı olması dileğiyle…