Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme
ISBN: 9786053185444 2018 Eğitim Bilimleri Ayşe Tekin Dede, Aytuğ Özaltun Çelik, Semiha Kula Ünver, Esra Bukova Güzel Editör : Esra Bukova Güzel,  
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitapta matematiksel modelleme kavramı her yönüyle ele alınmaktadır. Kitapta, matematiksel modelleme, modelleme süreci, modelleme yeterlikleri, modelleme yeterliklerinin değerlendirilmesi ve modelleme uygulamaları örneklerine yer verilmektedir. Gerçek yaşamın matematik ile ilişkilendirilmesini sağlayan ve matematiksel modellemenin her düzeyde önemli olduğu fikrini yansıtan bu kitap lisans, lise ve ortaokul seviyelerinde uygulama örneklerini içermektedir. Ele alınan kuramsal bilgi ve yapılan örneklemeler yönüyle kitap, araştırmacıların yanı sıra eğitimciler ve öğrenciler için de önemli bir kaynak olacaktır. Ayrıca alanda var olan eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacak ve matematiksel modelleme ile ilgilenen araştırmacılara ışık tutacaktır.