Matematik Eğitiminde Algoritma Tasarımı Ve Python Programlamaya Giriş
ISBN: 9786256357211 2023 1. Baskı Eğitim Bilimleri Selin Urhan, Özgün Şefik Editör : Şenol Dost
Pegem Akademi Yayıncılık

Matematik eğitiminde algoritma tasarımı ve programlama etkinlikleri öğrencilerin yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, bilgi ve iletişim teknolojileri okur-yazarı olma gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye fırsat sunar. Bu etkinliklerin ulaşılabilir ve kolay öğrenilebilir programlama dilleri ile tasarlanması, etkileşimli öğrenme ortamları oluşturulması bağlamında önemlidir. Python, bu özellikleri taşıyan bir programlama dili olarak son yıllarda algoritma tasarımı ve programlama aracı olarak farklı alanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Bu kitapta Python programlama dili nesneleri matematik eğitimi özelinde okuyucuya tanıtılmış; bu nesneler programlamaya dayalı matematiksel problem çözme etkinlikleri tasarlamak amacıyla kullanılmış; ilköğretim düzeyinden lisans düzeyine kadar pek çok matematiksel kavramı içeren problemlerin çözüm süreci Python programlama nesneleri ile yapılandırılmıştır. Algoritma tasarımı ve programlama ile matematiksel problem çözmenin ara kesitinde bilgi işlemsel düşünme adı verilen bir akıl yürütme süreci açığa çıkar. Bilgi işlemsel düşünme sürecinin öğrenme ortamlarında tetiklenmesi, programlama becerileri ile matematiksel yeterlikler arasında bağ kurmak açısından önemlidir. Bu bağlamda, kitapta yer verilen ve kitabın editörü rehberliğinde yazarlar tarafından Python programlama nesneleri ile temel matematiksel kavramları ve analiz kavramlarını içeren problem durumlarına çözüm üretmeyi hedefleyecek yönde geliştirilen etkinliklerin öğrenme ortamlarında öğrencilerin bilgi işlemsel düşünmelerini tetikleyeceği ve problem çözme becerilerini geliştireceği düşünülmektedir. Bu kitap, öğretmen adayları ve öğretmenler için matematik problemlerinin çözüm sürecinde algoritma tasarımı ve programlamanın nasıl kullanılabileceğine yönelik bir rehber niteliği taşıdığı gibi üniversitelerde matematik eğitimi programlarında okutulan Algoritma Tasarımı ve Programlama derslerinde kullanılabilecek bir kaynak kitap özelliği taşımaktadır. Kitabın kapsamı ve içeriği bakımından ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarına ve matematik öğretmenlerine programlamaya dayalı problem çözme etkinliklerini tasarlama ve yürütme bağlamında yol gösterici olacağını düşünüyoruz. Kitabın tüm okuyuculara faydalı olması, matematik ve matematik eğitimi alanında yeni yolculuklar için bir başlangıç yaratması dileğiyle.