Martin Heidegger Ve Simone De Beauvoir Felsefesinde Kadının Varoluş İmkânı
ISBN: 9786253651411 2023 Felsefe Nur Banu Çağatay Gazi Kitabevi

Kadının, varoluşunu gerçekleştirmesi ve kendi Ben’ini bulabilmesi, birçok araştırmanın konusu olmuştur. The Second Sex (İkinci Cins) de, Simone de Beauvoir’ın, kadının ikincil konumunda oluşunun nedenlerini ele aldığı bir eserdir. Simone de Beauvoir’ın, kadının nesne konumunda oluşuna dair yazdığı eserini diğer araştırmalardan ayıran en önemli şey; kadının kendisinin göstermiş olduğu ‘rızaya’ vurgu yapmış olmasıdır. Bu sebepten dolayı, ona göre kadın, aslında bir suç ortağıdır. Bu çalışma da Beauvoir’ın yaklaşımından ilham alarak, Heidegger’in varoluş felsefesi ile bir sentez yapma girişimindedir. Çünkü Heidegger’in, özellikle Being and Time (Varlık ve Zaman) eserinde Varlık’ın varoluşu için sunduğu açıklamaların, Beauvoir’ın Varlık’ın sorumluluk alması gerektiği anlayışı ile benzer içerikleri barındırdığı düşünülmektedir.