Marka Birleşmeleri
ISBN: 9786053446309 2018 Reklamcılık Bülent Özsaçmacı Gazi Kitabevi

Günümüzde birçok işletme, çevresel dinamiklerin birbirleriyle uyumlu olarak kalmasının zor olduğu bir ortamda rekabet etmektedir. Bunun yanı sıra, yeni teknolojik gelişmeler, tüketici tercihlerindeki değişimler ve rekabetçi işletmelerin yoğun girişimleri, pazarlarda bir takım farklılaşmalara yol açmaktadır. İşletmelerin varlıklarını korumak ve verimliliklerini arttırmak için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duymalarının yanı sıra, Ar-Ge, üretim ve marka yaratma gibi konularda da yeni kaynaklara gereksinimi vardır. İşletmelerin pazarlarının küçülmeye başlaması durumunda; bu kaynakları nereden temin edecekleri, çeşitli tehditlerin ortaya çıkması ya da fırsatların kaçırılmaması için hangi stratejileri hızlı bir şekilde uygulamaya koyacakları gibi sorunlara çözüm üretmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, marka birleşmeleri; kaynaklar, zaman, imkân ve yetenekler gibi kısıtların aşılabilmesi için işletmelerin uygulayabilecekleri önemli stratejilerden biridir.