Maliyet Muhasebesi
ISBN: 9786059666350 2016 Maliye Hasan Abdioğlu Dora Yayınevi

Muhasebe bilgi sisteminin önemli bir alt sistemini oluşturan maliyet muhasebesi, işletmelerin küresel dünyada rekabet edebilirliklerine katkı sağlayacak maliyet bilgisini sağlamaktadır. Maliyet muhasebesi, maliyetlerin, hangi giderlerden oluştuğunu, giderlerin türlerini, fonksiyonlarını ve gider yerlerini tekdüzen hesap planına uygun olarak kaydeden ve ekonomik karar alma sürecinde yararlı olacak raporların hazırlanmasına ve maliyetlerin kontrolüne imkan sağlayan işlemler bütünüdür. Dolayısıyla işletmelerde, mal veya hizmetlerin üretilmesi ve müşterilere teslim edilmesi amacıyla katlanılan maddi fedakârlıkların tamamı olan maliyetler, maliyet muhasebesi ile ölçümlenmekte ve kayıtlanmaktadır. İçindekiler: 1- İşletme ve Maliyet Muhasebesi İlgili Temel Kavramlar 2- Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Kayıt Sistemi 3- İlk Madde ve Malzeme Giderleri 4- İşçilik Giderleri 5- Genel Üretim Giderleri 6- Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Birleşik Maliyetlerin Dağıtımı ve Yan Mamullerin Maliyetlemesi 7- Sipariş Maliyet Yöntemi 8- Safha Maliyet Yöntemi 9- Üretim Kayıpları ve Muhasebeleştirilmesi 10- Standart Maliyet Yöntemi