Mali Anayasa Dünya Uygulamaları Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
ISBN: 9786258374759 2022 Maliye Bilgehan Sezgin Gazi Kitabevi

Çalışmamızın temel inceleme konusunu oluşturan kurala dayalı maliye politikası uygulamaları; bütçe açığına ve kamu borçlanmasına neden olan popülist ve kayırmacı harcamaların önüne geçerek mali disiplini sağlamayı, mali performansı, öngörülebilirliği ve güvenilirliği artırmayı, etkin kaynak tahsisini sağlamayı ve ekonomik güven ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Kurala dayalı maliye politikasına yönelik uygulamalar 1990’lı yıllardan günümüze kadar pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yaygın bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir.