Machıavellı’nin İnsan Doğası Düşüncesinin Siyaset Kuramına Etkisi
ISBN: 9786051704296 2020 Felsefe Berfu Boyraz Anı Yayıncılık

Machiavelli’nin düşünceleri de hem dönemin sosyo-politik ilişkilerinden hem de dönemin tarihsel arka planından etkilenmiştir. Buna paralel olarak da düşünürlerin insan doğası tanımlamaları, siyaset felsefelerinin temelini oluşturabilir. Zira insan ilişkileri ve buna bağlı olarak gelişen tüm sosyo-politik süreçler de doğal olarak temelini insanın doğasından almaktadır. Bugün, aradan yaklaşık beş yüzyıl geçmesine rağmen, Machiavelli hakkında cevaplandırılamayan tüm soruların anahtarı ve özellikle Machiavelli’nin siyaset felsefesindeki genel kanının, diğer bir ifadeyle ikiyüzlülüğü ve kurnazlığı meşrulaştıran bir düşünür olup olmadığı sorusunun cevabı da onun yaşadığı dönemin tarihsel süreçlerinde ve insan doğası tanımlamalarında aranabilir. Hatta Machiavelli’nin siyaset felsefesindeki yönetim biçimleri arasındaki çelişki de Machiavelli’nin insan doğası tanımlamalarıyla giderilebilir. Nitekim Machiavelli de kuramını oluştururken, bir insan doğası varsayımı belirlemektedir ve siyaset felsefesini aktardığı eserlerinde de düşüncelerine, sık sık bu insan doğası tanımlamalarını referans olarak göstermektedir.