Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji Politikaları
ISBN: 9786053276258 2018 Dış Politika Hüseyin Bayraç, Ferdi Çelikay, Melih Çildir Ekin Yayınevi

Bu kitabın amacı; ekonomik büyüme ve nüfus artışı ile giderek artan yenilenebilir enerji ihtiyacını, bir yandan arz güvenliği, diğer yandan da küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununu sürdürülebilir kalkınma ve enerji politikaları çerçevesinde değerlendirmektir. Dünya'da, AB'de ve Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları mevcut durum ve sahip olunan potansiyel ele alınarak bu kaynakların sürdürülebilir enerji güvenliğini sağlamak ve kalkınmada kullanımını teşvik etmek amaçlarıyla uygulanan küresel, bölgesel ve yerel politikalar araştırılmaktadır.