Küreselleşme Bağlamında Türkiye'de E-Spor
ISBN: 9786257727877 2020 Internet Dr. Mehmet Kartal Editör : Doç. Dr. Cenk Temel
Gazi Kitabevi

Son yıllarda ülkemiz örneğinde de olduğu gibi, dijital oyun üreten yerel bazı oyun firmalarının ulus ötesi şirketler tarafından satın alındığı, ulus ötesi bu firmaların genç nüfusun yoğun olduğu, teknolojik yeniliklerin hızlıca kabul gördüğü, pazarlama ve satış göstergeleri gibi nedenlerle yerel pazarlara özel bir ilgi gösterdikleri değerlendirilmektedir. Ülkemiz özelinde kitap içerisinde açıklanmaya çalışılan bir çok göstergenin işaret ettiği gibi özellikle gençlerin dijital oyunlara ve temelinde dijital oyunların yer aldığı e-spora ilgilerinin her geçen gün arttığı görülmektedir.