Küresel Habercilik Ve Söylem
ISBN: 9786055500788 2013 İletişim Bermal Aydın - Umur Bedir - Aydın Çam - Vehbi Görgülü, Merve Kurt, Simge Süllü, Yasemin İnceoğlu Der Yayınları

Küresel gazetecilik bünyesinde çatışmanın, küresel krizlerin, küresel kültürün yanı sıra, dünyadaki gazetecilik kültürlerinin haritasını ve analizini yapmaya yönelik çeşitli araştırma alanlarını da barındırır. Küresel gazetecilik, küreselleşmenin olmazsa olmazı sayılan -alan- güç-kimlik- unsurlarını formüle ederek şu soruları sorar: Gazetecilik siyasi kimlikleri temsil ederken sınırları ne kadar aşabilmektedir? İç, dış ve küresel güçlerin karmaşık bir karışımı olarak çatışmaları ne ölçüde ele almaktadır? Ve son olarak dünyanın farklı coğrafyalarında süregelen süreç ve uygulamaları ne şekilde ele almaktadır? - Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi Küresel Habercilik ve Söylem, uluslararası basında büyük yankı uyandıran güncel bir olay üzerinden Türkiye kamuoyunu henüz çok bilinmeyen bir kavram olan “küresel gazetecilik”le tanıştırmayı hedefliyor. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu tarafından derlenen bu çalışmada, uluslararası yayın organlarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in Üye Olmayan Gözlemci Devlet Statüsü edinmesi adına yapılan oylama sürecine yönelik yaklaşımları arasındaki farklar içerik ve söylem analizi yöntemlerinden yararlanılarak gün ışığına çıkarılıyor. Metinlerin akıcı bir dille kaleme alındığı bu kitap, medya ve iletişim çalışmalarına ilgi duyan okurların yanı sıra, sosyal bilimler alanında eğitimlerini sürdüren lisans ve lisansüstü öğrencilerinin faydalanabilecekleri nitelikte bir eser.