Kuramdan Uygulamaya Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
ISBN: 9786054434497 2011 Güzel Sanatlar Zeki Nacakçı, M. Kayhan Kurtuldu Anı Yayıncılık

Bu eser, müzik öğretiminde yeni yaklaşımların uygulama örnekleriyle sergilenmesi bakımından alanında ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu özellik nedeniyle kitaptaki uygulama örneklerinin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde müzik eğitimi-öğretimi sürecinde uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla hassas bir çalışma süreci gerçekleştirilmiştir.