Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
ISBN: 9786053648086 2014 1. Baskı Eğitim Ali Meydan, Sevim Güven, Elvan Yalçınkaya, Barış Çaycı, Hicran Çetin Gündüz, Mustafa Tahiroğlu, Rüştü Yeşil, Vedat Aktepe, Ayşe Mentiş Taş, Alper Murat Özdemir Editör : Vedat Aktepe,  Elvan Yalçınkaya  
Pegem Akademi Yayıncılık

öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencilerinin, öğretmenlik mesleğini etkin bir biçimde yürütebilmeleri, öğretmenliği uygulamalı olarak görmeleri, anlamaları, kavramaları ve bu mesleğe ilişkin olumlu tutum ve davranış kazanmaları gerekmektedir. Eğitim fakültelerinde okutulan 'Okul Deneyimi ' ve 'öğretmenlik Uygulaması ' dersleri bu amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu ders kapsamında gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı etkinliklerin yeni paradigmalara ve yaklaşımlara uygun olması gerekmektedir. Staj etkinliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1998 yılında kabul edilen 'öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim öğretim Kurumlarında Yapacakları öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ' doğrultusunda MEB 'e bağlı okullarda gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu Yönerge 'de öğretmenlik Uygulaması 'öğretmen adaylarına, öğretmeni olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan; uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği bir ders ' olarak tanımlanmaktadır. öğretmen yetiştirmede ve öğretmenlik becerisinin kazandırılmasında uygulama derslerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği son yıllarda ısrarla üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Bu husus daha çok eğitim fakültesi lisans müfredatlarının değişimi ile ilgilidir. Fakat eğitim fakültesinde görev yapan ve öğretmen yetiştiren akademisyenlerin uygulamalı dersleri özellikle de elinizdeki kitabın konusunu oluşturan 'Okul Deneyimi ' ve 'öğretmenlik Uygulaması ' etkinliklerini yeni eğitim anlayışına uygun planlanmaları ve eğitim ortamları oluşturmaları gerekmektedir. Bu kitap, yeni eğitim anlayışlarına uygun olarak hazırlanmış olup, bu dersleri yürüten akademisyenlerin ve dersleri alan öğretmen adaylarının uygulama esnasında kullanabileceği çok sayıda materyali ve etkinlikleri de içermektedir. Kitapta, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında yararlanabileceğini düşündüğümüz hem teorik hem de uygulamalı bilgilere yer verilmiştir. Kitabın ortaya çıkmasında çeşitli üniversitelerde görev yapmakta olan birçok akademisyenin katkısı ve desteği olmuştur. Emeği geçen bütün akademisyen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Eserin tüm eğitimcilere yararlı olmasını ümit ediyoruz.