Kültürün İzinde
ISBN: 9786052414972 2021 4. Baskı Sosyal Bilgiler Suat Ungan Pegem Akademi Yayıncılık

Milletler esarete düştüğü zaman, halk duygularını türkülerine, ninnilerine, masallarına yansıtır. Genç nesiller bunlarla beslenir, bununla büyürler. Kendi kültürünü yaşayan milletler bir gün özgürlüklerini kaybetseler bile, yönetimde hâkim olan milletin kültürel kodları altında kaybolmaktan kurtulurlar. Finlandiyalıların, Norveçlilerin başına geldiği gibi dil ve kültür, esaret altındaki milletlerin yok olmasına, tarihten silinmesine karşı mücadelesini verir ve o milletin tarihten silinmesinin önüne geçer. Ordu bir milleti sadece savaş zamanında korur. Fakat dil ve kültür bir milleti hem barış hem de esaret zamanında korur ve onun tarihten silinmesine engel olur