Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Kriz-Disiplinlerarası Bir İnceleme
ISBN: 9786053273394 2016 Ekonomi, İşletme Süleyman Öğrekçi, Bilge Afşar, Serpil Ağcakaya Ekin Yayınevi

Günümüzde ekonomik yaklaşımlar kriz olgusunu açıklarken diğer bilim dallarından destek ve yardım almaktadır. Kapitalizmin dünya boyutunda yaşadığı ilk büyük kriz olan 1929 Ekonomik Buhranı ile birlikte artık devletler sadece kendi krizini yaşayamaz hale gelmiştir. Özellikle beşeri teorilerin ortaya konması ile birlikte eğitim, sağlık, yerel yönetimler, maliye, psikoloji, işletme v.b. birçok alanda ekonomik krizin etkileri daha net tartışılabilir hale gelmiş ve bu bir gereklilik olarak karşımıza çıkmıştır. Bu gereklilik çalışmanın konu ve içerik seçimlerini belirlemiştir. Ekonomik krizin multidisipliner çalışmalar çerçevesinde incelendiği bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır.