Konut Fiyatları Nasıl Belirlenir?
ISBN: 9786054993321 2014 Ekonomi Ayda Rona, Aylin Altınay Cingöz Der Yayınları

Bu kitabın amacı konut piyasasında fiyatların nasıl meydana geldiğinin ortaya konulmasıdır. Bu çerçevede İstanbul'daki kapalı sitelerde konut özellik ve fiyatları incelenecektir. Buradaki teorik temel talebin, malın özelliklerine (characteristics) bağlı olarak belirlendiği dolayısıyla, fiyatlandırmanın da malın özelliklerine bağlı olacağıdır. Teori, malın her bir özelliğinin bir fiyatı olduğunu ve malın fiyatının bu özelliklerin örtük (implicit) fiyatlarının toplamından meydana geldiğini varsaymaktadır. Konut çalışmalarında bu yöntemin kullanılması sayesinde piyasada alınıp satılmayan dolayısıyla doğrudan bir fiyatı olmayan niteliklerin fiyatlandırılması mümkün olmaktadır. Konut piyasasında değerleri dolaylı olarak gözlemlenen farklı özelliklerin bazıları hava kalitesi, havaalanı gürültüsü, ulaşıma yakınlık, iyi muhit vb. şeklinde sayılabilir. Ayrıca kamu hizmetlerine ulaşabilirlik, hava kirliliği ve kötü kentsel alanlar gibi dışsallıklar ya da iyi eğitim kurumlarına yakınlık gibi pek çok niteliğin konut fiyatı üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir.