Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler
ISBN: 9786053645740 2013 1. Baskı Sosyal Bilgiler Adnan Altun, Bülent Aksoy, Sibel Oğuz, Selahattin Kaymakcı, Cemil Cahit Yeşilbursa, Bahadır Kılcan, Osman Çepni, Salih Uslu, Ercenk Hamarat, Osman Sabancı, Gökçe Kılıçoğlu, Bülent Akbaba, Deniz Tonga, Fitnat Gürgil, Mahmut Erdem, Selman Ablak, Tazegül Demir Editör : Bülent Akbaba
Pegem Akademi Yayıncılık

Yüksek öğretim Kurulu, eğitim fakültelerinin müfredatlarına eklediği"Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi" dersi ile ders kitaplarının kullanımı ve değerlendirilmesine yönelik yeterliliklerin öğretmen adaylarına kazandırılmasını amaçlamıştır. 2004 yılında başlayan ve güncellemeleri devam eden sosyal bilgiler öğretim programlarına göre tasarlanmış sosyal bilgiler ders kitaplarının içeriği, fiziksel özellikleri, görsel ve yazılı unsurları ile ölçme-değerlendirme etkinliklerinin niteliğinin değerlendirilmesi, öğretmen ve öğretmen adayları için gerekli yeterliklerdendir. ülkemizde ilk ve ortaokul öğretim programları değişikliklerinin üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu programlara göre hazırlanan sosyal bilgiler ders kitaplarını incelemeye rehberlik edecek bir kılavuz kitabın eksikliği gözlenmektedir. Bu amaca hizmet etmeyi düşünen yazalarımız ilgili bölümün kuramsal çerçevesini özetlemekle birlikte ders kitaplarından örnekleri de tahlil ederek bu kılavuzu kullanacak bireylere, uygulamaya dönük bir materyal sunmayı amaçlamışlardır.