Kontrol Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı: Analiz - Tasarım - Simülasyon ve Uygulama
ISBN: 9789750248993 2018 2. Baskı Elektrik, Elektronik Mühendisliği Muammer Gökbulut Seçkin Yayıncılık

Geliştirilmiş ikinci baskısı ile bu kitap, mühendislik fakültelerinin çeşitli bölümlerinde okutulan "Otomatik Kontrol" lisans ve lisans üstü dersleri için bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu alandaki lisansüstü öğrencileri ile endüstride çalışan otomasyon ve kontrol mühendisleri için de önemli bir alt yapı kaynağı niteliğindedir. İleri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi aşamasında, bilgisayar yazılımları yardımı ile sistemlerin modellenmesi ve simülasyonlarının yapılması oldukça önemlidir. Bu amaçla, temel otomatik kontrol bilgilerinin üzerine inşa edilen bu kitabın ilk bölümünde, farklı fiziksel yapıdaki çeşitli dinamik sistemin modellenmesi ve MATLAB/Simulink ortamında simülasyonu anlatılmıştır. İkinci bölümde, çeşitli PID kontrolör yapıları tanıtılarak incelenen bu sistemler için nasıl bir kontrolör tasarlamak gerektiği ve pratik ile de ilişkilendirilerek seçilen kontrolörün tasarım süreci açıklanmıştır. Tasarlanan kontrolör ile birlikte kont-rol sisteminin performansı MATLAB/Simulink ortamında incelenmiş ve tasarımın sonuçları değerlendirilmiştir. Frekans bölgesinde kontrol kriterleri ve kontrol sistemi tasarımı, durum geri beslemeli kontrol ve Lyapunov kararlılık analizi gibi kontrol alanındaki önemli bölümlere de yer verilmiştir. Her konu anlatımından sonra yeterli sayıda örnek çözülerek, grafik ve simülasyon sonuçları ile desteklenerek konuların daha kolay anlaşılabilir olması sağlanmıştır.