Konkordato
ISBN: 9789750253423 2019 4. Baskı İcra ve İflas Hukuku Rüknettin Kumkale Seçkin Yayıncılık

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun "İflasın Ertelenmesi" maddeleri kaldırılarak "Konkordato" düzeni getirilmiştir. Bu değişikliğe paralel olarak Türk Ticaret Kanunu'nun da bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Aradan geçen sürede uygulamada görülen aksaklar, 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7155 sayılı "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun"un bazı maddeleri ile düzeltilmiştir. 7155 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile ilgili 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de; * Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve * Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır. KONKORDATO adlı kitabımızın bu 4. Baskısında yapılan bütün değişiklikler ve yönetmelikler yer almaktadır. Ayrıca kitapta, konkordato ile ilgili kanun maddeleri gerekçeleri ile beraber verilmektedir. Konkordatonun işleyişinde sürelerin önemi nedeniyle, süreler ayrı bir tablo ile ilgililerin yararlanmasına sunulmaktadır. Konkordato süresinde tarafların ve Konkordato Komiserinin görevleri de belirtilmekte; borca batıklık hali ve borca batıklık bilançosu detaylı olarak örneklerle beraber incelenmektedir.