Kodlamaya Yeni Başlayanlar İçin Temel Programlama (Programlama Dilleri 1) – Program Geliştirme Yöntemi – Algoritmalar – Akış Şemaları – C – Pascal
ISBN: 9789750239021 2016 1. Baskı Programlama Mehmet Tekdal Seçkin Yayıncılık

Kitap; Eğitim fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde okutulan "Programlama Dilleri I" dersine uygun olarak, temel seviyede ve öğrencilerin anlayacağı şekilde bol örneklerle hazırlanmıştır. Kitapta, konu ile ilgili temel kavramlar, gereksiz detaylara girilmeden sade bir dille anlatılmış, anlatılan konular çok sayıda çözümlü örnek ile desteklenmiştir. Örneklerin çözümü Pascal ve C programlama dilleri olmak üzere iki dilde de aynı anda verilmiştir. Böylece programlama dilleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların aynı anda görülmesi amaçlanmıştır. Verilen örnekler ve problemler genellikle eğitim alanındaki problemlerin çözümüne yönelik olmasına özen gösterilmiş ve özellikle öğretmenlerin sıklıkla kullandığı ölçme ve değerlendirme gibi konularda yoğunlaşmıştır. Kitapta verilen örneklerin çözümü ve örnek çalıştırma ekranları verilmiştir. Her bölümün başında bölümün hedefleri listelenmiş, bölüm sonunda da örnek problemlere yer verilmiştir. Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın, konuyla ilgili kendini geliştirmek ve diğer programlama dillerini öğrenmek isteyenler için de yardımcı bir kaynak olacaktır.