Kişisel Değerler Ve Çevre Muhasebesi - Yöneticilerin Kişisel Değerlerinin Çevre Muhasebesi Tutumlarına Etkisi
ISBN: 9786258413618 2022 İşletme, Muhasebe, Maliye Dr. Mehmet Güner Gazi Kitabevi

Çevre muhasebesi kavramının gün geçtikçe artan önemi, işletmelerin ve işletmelerin yöneticilerinin bu kavrama daha duyarlı olması sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu duyarlılığın artması, yöneticilerin çevre muhasebesine yönelik bakış açılarının ortaya konulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Özellikle bu tutumu etkileyen unsurların belirlenmesi önem arz etmektedir.