Kira Hukuku
ISBN: 9789750215438 2011 Borçlar Hukuku Ahmet Cemal Ruhi Seçkin Yayıncılık

Yeni Türk Borçlar Kanunu ile hem ev sahipleri hem de kiracılar için yeni bir dönem başladı. Sıklıkla dava konusu olan kiracının tahliyesi, kira artış oranı, güvence bedeli gibi konularda hem kiralayanın hem de mal sahibinin yasal haklarında değişikliklere gidildi. Kira hukukunu tüm boyutlarıyla ele alan kitap, yeni Borçlar Kanunundaki madde sistematiğini benimseyerek hazırlanmıştır. Bu şekilde kitap, kira sözleşmesi, konut ve çatılı iş yeri kiraları ve ürün kirası konularını düzenleyen her bir maddeyi tek tek açıklamaktadır. Açıklamaların altında yeni Borçlar Kanunu yürürlüğe girdiğinde geçerliliğini koruyacak olan en yeni tarihli Yargıtay kararları yer almaktadır. Bölümlerin sonunda ise konuya ilişkin dikkat edilecek hususlar ayrı bir kısımda düzenlenmiştir. Tüm bu bilgilerin altında yer alan not kısmı ise okuyucuyu ekler kısmında yer alan ilgili dilekçe, ihtar ve form örneklerine yönlendirmektedir. Ek olarak çalışma İcra İflas Hukukuna göre tahliyeye ilişkin düzenlemeleri de kapsamaktadır. Bu bölümün dilekçe örnekleri de ekler kısmında yer almaktadır. Çalışmada kararlar titizlikle tasnif edilmiş, birbirini tekrar eden kararlar elenmiştir. Kira tespit davalarına ilişkin olarak Yargıtay 3. H.D. kararlarına, Tahliye Davalarına ilişkin olarak Yargıtay 6.H.D. kararlarına, Kira sözleşmelerine ilişkin olarak Yargıtay 13. H. D. Kararlarına ve konunun İcra iflas Hukuku kısmını ilgilendiren yönlerine ilişkin de Yargıtay 12. H.D. kararlarına ve konu ile ilgili Hukuk Genel Kurulu kararlarına yer verilmiştir. Kira hukukunun tüm yönleri düşünülerek hazırlanmış bu kapsamlı çalışmanın, zengin açıklamaları, çok sayıda örneklerle açıklanan kanun maddeleri, ideal kira sözleşmesi örneği ve ekler kısmı sayesinde kira anlaşmazlıklarının tümüne cevap bulabileceksiniz.