Kayırmacılık Temelli İlişkilerin Futboldaki Görünümü
ISBN: 9789758396252 2019 Spor İrem Kavasoğlu Gazi Kitabevi

Bu çalışma iki temel soruya cevap aramaktadır. Bunlardan ilki, hakemler kayırmacılık temelli davranır mı, eğer davranırsa bunu hangi gerekçelerle, hangi türlerde ve hangi boyutlarda yapar? Bir diğeri ise futbolun yönetim organı Tür¬kiye Futbol Federasyonu- Merkez Hakem Kurulu (TFF-MHK) hakem atamala¬rında ve yükselmelerinde kayırmacı anlayış benimser mi, eğer benimserse bunu hangi gerekçelerle, hangi türlerde ve hangi boyutlarda yapar? Bu temel iki soruya yanıt aramak bizi, destek bir takım araştırma sorularına yönlendirmektedir: Ülkemizdeki futbol kültürü hakemler üzerinde nasıl bir baskı oluşturmaktadır? Bu baskı unsurları hakemlerin kayırma edimlerini nasıl şekillendirmektedir? Kültü¬rel yapımız ile futboldaki kayırmacılık arasında nasıl bir bağ vardır? Kayırmacı¬lık temelli fiillerin sonuçları futbola nasıl yansımaktadır? Son olarak futboldaki kayırmacılık nasıl azaltılabilir? Çalışma, futboldaki kayırma pratiklerini deneyimleyen, kayırmacılığa maruz kalan ve kayırmacılığın avantajlarından yararlanan kişilerle derinlemesine görüşmeler yapması; alandaki kişilerin camiadaki kayırma kültürüne bakış açısını ve deneyimlerini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.